Vật phẩm phong thủy phù hợp cho 12 con giáp

0
5

Mỗi con giáp sẽ có một linh vật phong thủy mang lại may mắn riêng. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ các vật phẩm cát tường phù hợp với 12 con giáp.

 Vật phẩm phong thủy phù hợp cho 12 con giáp

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp Thân, Thìn, Sửu. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Ngọ vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Tý.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp Tỵ, Dậu, Tý. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Mùi vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Sửu.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Dần

Người tuổi Dần có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp Ngọ, Tuất, Hợi. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Thân vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Dần.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp Hợi, Mùi, Tuất. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Dậu vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Mão.

Vật phẩm phong thủy phù hợp cho 12 con giáp

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Thân, Tý, Dậu. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Tuất vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Thìn.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Dậu, Sửu, Thân. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Hợi vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Tỵ.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Dần, Tuất, Mùi. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Tý vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Ngọ.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Hợi, Mão, Ngọ. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Sửu vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Mùi.

Vật phẩm phong thủy phù hợp cho 12 con giáp

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Tý, Thìn, Tỵ. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Dần vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Thân.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Tỵ, Sửu, Thìn. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Mão vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Thìn.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Dần, Ngọ, Thân. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Thìn vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Tuất.

Vật phẩm phong thủy cho tuổi Hợi

Người tuổi Thìn có tính tam hợp hoặc lục hợp với các con giáp như Mão, Mùi, Dần. Nếu khắc ngọc hay kim bài thì nên khắc những con giáp nói trên.

Nên tránh khắc ngọc hay kim bài có hình con giáp Tỵ vì đây là vật phẩm tương khắc với tuổi Hợi.

Vật phẩm phong thủy phù hợp cho 12 con giáp