Quán Âm Thiên Thủ, phật bản mệnh cho người tuổi Tý

0
13

Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn (Quán Âm Thiên Thủ) là hóa tướng Quán Âm phổ biến nhất. Đất Hán hay Tạng đều lưu truyền rộng rãi pháp tu Quán Âm Thiên Thủ, Đại bi chú trong giờ tụng kinh buổi sáng, buổi tối của các tín đồ Phật giáo Hán và Tạng truyền.

Theo Mật Bộ, Quán Âm Thiên Thủ thuộc bản tôn Sự mật bộ. Trong đó quán đỉnh của bản tôn này thuộc đại lễ quán đỉnh, dài hai ngày. Bình thường người tiếp nhận quán định phải tụng chú Lục tự đại minh của ngài ít nhất 108 lần mỗi ngày. Trong văn hóa người Việt, Quán Âm Thiên Thủ là vị phật bản mệnh cho người tuổi Tý và người tuổi Hợi.

Quán Âm Thiên Thủ nghìn tay nghìn mắt

Tương truyền, Quán Âm đã từng lập lời thề trước Phật A Di Đà sẽ cứu độ tất cả chúng sinh khỏi bể khổ luân hồi, nếu làm trái lại lời thề thì thân thể sẽ tan thành nghìn mảnh. Sau này, ngài độ hóa chúng sinh khỏi đại kiếp, nhưng vẫn còn nhiều chúng sinh chịu đau khổ trong luân hồi, ngài ứng lời thề mà thân hóa thành nghìn mảnh. Lúc này Phật A Di Đà gia trì cho những mảnh vỡ thân thể của Quán Âm, từ đó trở thành Quán Âm Thiên Thủ và có khả năng dùng nghìn cánh tay để cứu độ chúng sinh.

Ngài có tất cả 11 mặt, 3 mặt tầng dưới chót có mặt trắng ở giữa, mặt xanh bên phải và mặt đỏ bên trái, 3 mặt tầng giữa là mặt xanh ở giữa, mặt đỏ bên phải, mặt trắng bên trái, 3 mặt tầng trên nữa là mặt đỏ ở giữa, mặt trắng bên phải, mặt xanh bên trái, 9 gương mặt này là thuộc tướng tịch tĩnh. Phía trên của 3 tầng này có một mặt mang tướng La sát phẫn nộ tóc đỏ, nhe nanh. Tầng trên cùng là khuôn mặt tượng Phật Vô Lượng Quang màu đỏ, biểu hiện thuyết pháp cho chúng sinh.

Trong nghìn tay của Quán Âm Thiên Thủ có 8 cánh tay chính, 2 cánh tay giữa chắp trước ngực cầm ngọc Ma ni, 3 cánh tay bên phải cầm chuỗi tràng hạt, kim luân, kết ấn Dữ nguyện còn 3 cánh tay bên trái cầm cành sen chưa nỏ, cung tên và bảo bình, đại diện cho cứu khổ cứu nạn.

Quán Âm Thiên Thủ và truyền thừa tỳ khiêu ni Bạc Ma

Quán Âm Thiên Thủ có nhiều truyền thừa trong đó truyền thừa tỳ khiêu ni Bạc Ma là phổ biến nhất. Truyền thừa này cũng gắn với một truyền thuyết đẹp mà vô cùng bi thương.

Tương truyền, tỳ khiêu ni Bạc Ma vốn là một nàng công chúa rất xinh đẹp, nhiều vương tôn công tử đã đem vàng bạc châu báu tới cầu hôn nàng. Nhưng năm lên 16 tuổi, nàng bỗng nhiên mắc bệnh hủi. Từ đó mọi người xa lánh nàng, kể cả phụ vương và mẫu hậu của nàng. Đau khổ và tuyệt vọng, công chúa một thân một mình rời khỏi hoàng cung, trốn trong hang đá trên ngọn núi tuyết không có ai đặt chân, ngày đem cầu nguyện Quán Âm. Cứ như vậy qua 12 năm, cuối cùng nàng đã gặp được Quán Thế Âm, hơn nữa đã được chữa khỏi bệnh hủi. Nàng nói với Bồ Tát về tâm nguyện cứu độ chúng sinh của mình, ngài đã truyền thụ mật pháp cho nàng. Từ đó, mật pháp Quán Âm truyền thừa bởi tỳ khiêu ni Bạc Ma được lưu truyền rộng rãi. Đến nay, nghi thức quán đỉnh Quán Âm Thiên Thủ của Cách lỗ phái phần lớn bắt nguồn từ truyền thừa này.