Như Lai Đại Nhật, phật bản mệnh cho người tuổi Mùi, tuổi Thân

0
41

Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật có tên tiếng Phạn là Vairochana, dịch thành Phật Ma Ha Tỳ Lô Giá Na, đọc ngắn gọn là Phật Tỳ Lô Giá Na. Biểu trưng cho Phật Đà từ bi ban cho chúng sinh vô lượng ánh sáng Phật gia trì. Giống như mặt trời dưới trần gian, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, khôn ngu, tốt xấu, với vạn vật đều bình đẳng.

Ngài là Bản tôn và cũng là Phật căn bản tối thượng được cung phụng bởi Mật giáo. Kinh điển căn bản là Đại Nhật kinh sớ. Dù trong Thai Tạng giới hay Kim Cương giới của Đông Mật hoặc Hành Bộ, Sự Bộ thuộc về Tạng Mật, ngài đều có địa vị cao cả. Trong Tứ bộ Mật tục của Phật giáo tạng truyền, thuộc bộ Như lai trong Tục bộ và Hành bộ.

Trong văn hóa người Việt, Như Lai Đại Nhật là vị phật bản mệnh của người tuổi Mùi và tuổi Thân.

Hình tượng của Như Lai Đại Nhật

Theo Phật giáo Tạng truyền, Như Lai Đại Nhật thường có hình tượng: sắc thân trắng, ngài có 4 mặt, 2 tay kết ấn Thiền định, cầm pháp luân bát bảo với thần thái khoan khai quan sát bốn phương tám hướng. Ngài khoác tấm vải choàng vai bằng lụa, đầy vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên tòa sen.

Xung quanh pháp tòa thường thấy hồ nước trong vắt, chỉ sự thanh tịnh của Phật cảnh, hiện rõ các vật báu. Có lúc Như Lai Đại Nhật xuất hiện dưới hình tượng chủ tôn Phật Ngũ phương: Trung tâm là Như Lai Đại Nhật, 4 mặt 2 tay, thân khoác thiên y, đầu đội bảo quan, trên người có những chuỗi ngọc quý cùng đủ 8 loại châu báu, 13 loại trang nghiêm, với tư thế khoan thai ngồi trên nguyệt luân hoa sen.

Hoa sen và nguyệt luân đại diện cho phương tiện và trí tuệ. Như Lai Đại Nhật 4 mặt màu trắng, tượng trưng không nhiễm bụi trần. 4 mặt có ý nghĩa Phật hướng 4 phương giảng Phật pháp. Hai tay kết ấn thiền định, tay ôm pháp luân đặt giữa rốn, mang nghĩa thuyết pháp không ngừng nghỉ.

Phía trên bên trái ngài là Phật Bảo Sinh màu vàng, phía trên bên phải Phật A Di Đà màu đỏ, phía dưới bên trái là Phật Bất Động màu xanh lam, phía dưới bên phải là Phật Bất Không Thành Tựu màu xanh lục. 4 ngài đều có đủ trang sức, trân bảo và 13 trang nghiêm hoàn chỉnh, ngồi trên nguyệt luân hoa sen.

“Pháp luân” (tiếng Phạn là Dharmacarka) có ý nghĩa là biểu tượng đặc trưng trong Phật pháp. Phật giáo lấy pháp luân ví với Phật pháp mang 3 tầng hàm ý: trừ cái ác, lưu truyền rộng rãi, viên mãn. Kinh pháp Phật đà tuyên giảng trong suốt đời được chia ra 3 thời đoạn gọi là  “tam chuyển pháp luân”.

Tạng Mật có ghi lại Mạn đà la Kim cương giới và Mạn đà la Thai Tạng giới đều lấy Như Lai Đại Nhật là chủ tôn. Tuy vậy hình tượng và tư thế của ngài trong hai Mạn đà la nay có một số điểm khác nhau. Như Lai Đại Nhật của Kim cương giới ngồi xếp bằng, hiện tướng Bồ Tát, tóc dài, đầu đội bảo quan Ngũ trí, nửa thân trên trang trí vòng cánh tay, vòng cổ tay, chuỗi ngọc, tay kết ấn trí quyền, tức ngón trở tay trái duỗi thẳng, tay phải nắm lại, toàn thân màu trắng. Như Lai Đại Nhật của Thai Tạng giới cũng ngồi xếp bằng, hiện tướng Bồ Tát nhưng đầu búi tóc, áo quấn quanh thân, tay kết ấn Pháp giới định tức là tay trái ở dưới còn tay phải ở trên, 2 ngón cái chạm vào nhau, thân màu vàng (hoặc màu trắng).

Mật tông trong Phật giáo Tạng truyền được phân thành Tứ bộ bao gồm: Sự bộ, Hành bộ, Du già bộ, Vô thượng Du già bộ. Sự bộ tương đối trọng về tu trì bề ngoài, như yêu cầu về sự thanh khiết, hoàn cảnh của cúng dường, pháp khí, tự thân. Hành bộ là trong ngoài đều giống nhau, có nghĩa là luôn chú trọng tính bình đẳng đối với yêu cầu bề ngoài và tu trì trong nội tâm. Du già bộ chỉ xem trọng tu luyện nội tâm, ít yêu cầu về hoàn cảnh bên ngoài. Đến Vô thượng Du già bộ, hoàn toàn chú trọng việc tu trì nội tâm, không để ý đến hoàn cảnh bề ngoài.

Hiện nay, truyền thừa của bản tôn Mật tục trong Hành bộ tương đối hiếm thấy, tiêu biểu nhất là Đại Nhật Như Lai. Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai tương đối phức tạp, trong đàn thành có 117 vị Phật, có vô vàn chú ngữ và thủ ấn, biến hóa khôn lường. Các chùa viện ở Tây Tạng khi thực hiện hoàn chỉnh một lần nghi lễ tu pháp của Đại Nhật Như Lai, ít nhất cần khoảng 5-8 tiếng. Cũng có thể do tu trì Bản tôn Đại Nhật Như Lai có yêu cầu tương đối nhiều, độ khó cao, thủ ấn phức tạp nên ít được truyền thừa.