Hư không tạng Bồ Tát, phật bản mệnh cho người tuổi Sửu, tuổi Dần

0
47

Hư Không Tạng Bồ Tát có tên tiếng Phạn là Akasagarbham, dịch là A Già Xả Bích Bà, hay gọi là Hư Không Dựng, Hư Không Quang, là một trong tám vị Bồ Tát của Phật giáo.

Ý nghĩa Hư Không Tạng Bồ Tát

Trong các vị Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát chủ về trí tuệ, tài phú, công đức. Vì những yếu tố này giống hư không mênh mông vô tận, hơn nữa chúng có thể thỏa mãn mọi nhu cầu, làm chúng sinh có được lợi ích vô cùng, nên ngài có tên như vậy. Trong văn hóa người Việt, Hư Không Tạng Bồ Tát là phật bản mệnh cho tuổi Sửu và tuổi Dần.

Tên gọi khác: Hư Không Dựng, Hư Không Quang.

Tên theo tiếng Phạn: Akasagarbha.

Tâm chú: Nama àkàsa garbhàya om màli kamali mausi svàhà.

Kinh điển: Đại phương đẳng đại tập kinh.

Hư Không Tạng Bồ Tát che chở cho chúng sinh

Trong Mạn đà la Thai Tạng giới thì Hư Không Tạng Bồ Tát là chủ tôn đứng đầu viện Hư Không Tạng. Đây là viện thứ 10 trong số 12 đại viện của giới, đứng sau viện Trì Minh. Biểu hiện ở viện này là từ bi và trí tuệ hợp nhất, chứa đựng muôn đức, ban cho chúng sinh mọi sự trân quý và kiêm đủ trí đức, phúc đức được lấy làm căn bản.

Hư Không Tạng Bồ Tát cũng là một trong 16 Bản Tôn của Mạn đà la Kim cương giới hiền kiếp. Theo kinh Phật ghi chép, Hư Không Tạng Bồ Tát luôn từ bi và thương xót cho chúng sinh, thường xuyên gia trì cho họ. Người nào kiền thành, sau khi lễ bái 35 Phật quá khứ, kết hợp việc xưng tụng danh hiệu Đại Bi Hư Không Tạng Bồ Tát, ngài sẽ hiện thân che chở.

 

Mặt dây phật bản mệnh Hư Không Tạng Bồ Tát

Trong dân gian cũng phổ biến về tín ngưỡng Hư Không Tạng Bồ Tát, giúp bạn tăng cường trí tuệ, giải trừ tai hạn, tăng tiến phúc đức. Hư Không Tạng Bồ Tát được tín phụng nhất ở Nhật Bản, hơn cả Việt Nam và Trung Quốc.

Hình tượng của Hư Không Tạng Bồ Tát

Trong Phật giáo Tạng truyền Hư Không Tạng Bồ Tát có nhiều hình tượng khác nhau tùy vào thân phận. Khi là chủ tôn viện Hư Không Tạng, ngài có hình tượng: sắc thân đỏ như thịt, trên đầu đội mũ ngũ phật, tay phải cầm kiếm, tay trái đặt bên hông cầm 1 cành sen, trên hoa sen có viên ngọc như ý, ngài ngồi kiết già trên bảo tọa hoa sen. Ngọc và kiếm ngài cầm đại diện cho phúc đức và trí tuệ. Ngài có mật hiệu Như Ý Kim Cương, hình Tam muội da là đao trí tuệ.

Khi là Bồ tát thị giả ở viện thích ca, ngài có hình tượng: Tay trái giơ lên và nắm lại, ngón giữa gập lại cầm phướn trắng, tay trái úp lại đặt trước rốn, cầm hoa sen có viên ngọc xanh lục. Ngài khoác thiên y, đứng trên bảo tọa hoa sen, đầu hơi nghiêng bên trái. Ngài có mật hiệu Vô Tận Kim Cương, hình Tam muội da là ngọc xanh lục trên hoa sen.

Còn khi ngài được coi là một trong 16 vị bản tôn Kim cương giới hiền kiếp thì ở vị trí thứ ba trong bốn vị Bản tôn phía sau Nam Mạn đà la ngoài viện. Khi đó ngài còn được gọi là Kim Cương Tràng Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát. Ngài có hình tượng: Sắc thân màu trắng, tay trái đặt bên hông nắm lại, tay phải cầm hoa sen có ngọc ở trên. Mật hiệu của ngài là Viên Mãn Kim Cương, Phú Quý Kim Cương, hình Tam muội da là ngọc Tam biện bảo châu. Thủ ấn là Kim cương phọc, hai ngón giữa làm hình trạng bảo bình, hai ngón cái duỗi thẳng.