Đặc tính của ngũ hành

0
6

Ngũ hành không chỉ tượng trưng cho 5 loại vật chất cơ bản trong tự nhiên mà còn biểu tượng cho phù hiệu và các trạng thái khác nhau.

– Đặc tính của hành Kim: Kim chủ đức nghĩa. Kim là “tòng cách”, trong đó “tòng” có nghĩa thuận, phục tùng còn “cách” có nghĩa cải cách, thay dổi. Vì vậy hành Kim có đặc tính đàn hồi, có thể lúc cứng lúc mềm, lúc dài ra lúc lại nhỏ lại.

– Đặc tính của hành Mộc: Mộc chủ đức nhân. Mộc là “khúc trực”, trong đó “khúc” có nghĩa thẳng, vươn lên. Vì vậy Mộc có đặc tính thẳng và vươn cao, Mộc có khả năng hấp thụ khí từ Thủy Thổ để phát triển. Cho nên Mộc là sự phát triển hài hòa, thẳng thắn, có tính nhân từ.

– Đặc tính của hành Thủy: Thủy chủ đức trí. Thủy là “nhuần hạ”, trong đó “nhuần” có nghĩa thấm hút còn “hạ” mang nghĩa hướng xuống phía dưới. Vì vậy Thủy có đặc tính là thấm ướt xuống dưới, tượng trưng cho sự linh hoạt, thông thái, tính thiện.

– Đặc tính của hành Hỏa: Hỏa chủ đức lễ. Hỏa là “viêm thượng”, trong đó “viêm” là phát ra nhiệt còn “thượng” là bốc lên. Vì vậy Hỏa có đặc tính phát triển bốc lên, có thể giữ nhiệt, giữ ấm, chế luyện kim loại, mang tính gấp gáp.

– Đặc tính của hành Thổ: Thổ chủ đức tín. Thổ là “giá sắt”, trong đó “giá” là trồng trọt còn “sắt” là thu hoạch. Đất chứa đựng mọi vật, có khả năng nuôi dưỡng nên là mẹ của mọi vật. Vì vậy Thổ có tính đôn hậu.

Ngũ hành tương sinh tương khắc

Ngũ hành tương sinh:

Kim sinh Thủy: Kim loại khi gặp nhiệt độ cao sẽ tan chảy trở thành dịch thể, hay là Thủy cần Kim để khai phá.

Thủy sinh Mộc: Cây nhờ nước nuôi dưỡng nên càng phát triển hơn.

Mộc sinh Hỏa: Cây cỏ cháy sinh ra lửa. Khi nó cháy hết thì lửa cũng tắt theo.

Hỏa sinh Thổ: Lửa sau khi tắt thì vật thể hóa thành tro, tro chính là Thổ.

Thổ sinh Kim: Kim loại ẩn giấu trong đất đá, sau khi khai thác, luyện chế sẽ lấy được kim loại.

Ngũ hành tương khắc:

Kim khắc Mộc: Vật bằng kim loại có thể cắt được gỗ.

Mộc khắc Thổ: Cây cỏ sinh trưởng làm cho đá nứt ra.

Thổ khắc Thủy: Đá có thể chặn được nước.

Thủy khắc Hỏa: Nước có thể dập được lửa.

Hỏa khắc Kim: Lửa mạnh làm tan chảy kim loại.