Cách lựa chọn đá quý hợp mệnh

Trong bài viết đặc tính của ngũ hành, chúng ta đã biết về đặc điểm của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng như mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa chúng. Từ đó chúng ta có thể lựa chọn đá quý phong thủy hợp với mệnh của mình.

Đá phong thủy cho người mệnh Kim

Vòng tay thạch anh vàng

Vòng tay thạch anh vàng

– Người mệnh Kim nên dùng các loại đá quý màu vàng, nâu đất (hành Thổ) để có sự tương sinh (Thổ sinh Kim) như: thạch anh vàng, đá mắt hổ, thạch anh tóc vàng, ngọc hoàng long, sapphire vàng…

– Dùng các loại đá màu trắng, xám, ghi (hành Kim) để có sự tương hợp như: thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng, mã não trắng, tourmaline trắng, sapphire ghi, topaz trắng, garnet trắng…

– Tránh dùng đá màu xanh lục (hành Mộc) vì Kim khắc Mộc như: thạch anh xanh, diopside, ngọc jade, alexandrite, emerald, cẩm thạch, garnet xanh, tourmaline xanh, peridot, turquoise, sapphire xanh…

– Tránh dùng đá màu đen, xanh nước (hành Thủy) vì Kim sinh Thủy, làm giảm năng lượng của hành Kim như: thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa, kyanite, aquamarine, granat, aquamarine, lapis lazuli, iolite, topaz xanh biển…

– Không nên dùng đá màu đỏ, hồng, tím (hành Hỏa) vì Hỏa khắc Kim như: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, garnet ngọc hồng lựu, đá mặt trời, mã não đỏ, tourmaline hồng, kunzite, morganite, ruby, sapphire hồng…

Đá phong thủy cho người mệnh Mộc

vòng tay thạch anh tóc đen

Vòng tay thạch anh tóc đen

– Người mệnh Mộc nên dùng các loại đá quý màu đen, xanh nước (hành Thủy) để có sự tương sinh (Thủy sinh Mộc) như: thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa, kyanite, aquamarine, granat, aquamarine, lapis lazuli, iolite, topaz xanh biển…

– Dùng các loại đá màu xanh lục (hành Mộc) để có sự tương hợp như: thạch anh xanh, diopside, ngọc jade, alexandrite, emerald, cẩm thạch, garnet xanh, tourmaline xanh, peridot, turquoise, sapphire xanh…

– Tránh dùng đá màu vàng, nâu đất (hành Thổ) vì Mộc khắc Thổ như: thạch anh vàng, đá mắt hổ, thạch anh tóc vàng, ngọc hoàng long, sapphire vàng…

– Tránh dùng đá màu đỏ, hồng, tím (hành Hỏa) vì Mộc sinh Hỏa, làm giảm năng lượng của hành Mộc như: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, garnet ngọc hồng lựu, đá mặt trời, mã não đỏ, tourmaline hồng, kunzite, morganite, ruby, sapphire hồng…

– Không nên dùng đá màu trắng, xám, ghi (hành Kim) vì Kim khắc Mộc như: thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng, mã não trắng, tourmaline trắng, sapphire ghi, topaz trắng, garnet trắng…

Đá phong thủy cho người mệnh Thủy

vòng tay thạch anh tóc trắng

Vòng tay thạch anh tóc trắng

– Người mệnh Thủy nên dùng các loại đá quý màu trắng, xám, ghi (hành Kim) để có sự tương sinh (Kim sinh Thủy) như: thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng, mã não trắng, tourmaline trắng, sapphire ghi, topaz trắng, garnet trắng…

– Dùng các loại đá màu đen, xanh, nước (hành Thủy) để có sự tương hợp như: thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa, kyanite, aquamarine, granat, aquamarine, lapis lazuli, iolite, topaz xanh biển…

– Tránh dùng đá màu đỏ, hồng, tím (hành Hỏa) vì Thủy khắc Hỏa như: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, garnet ngọc hồng lựu, đá mặt trời, mã não đỏ, tourmaline hồng, kunzite, morganite, ruby, sapphire hồng…

– Tránh dùng đá màu xanh lục (hành Mộc) vì Thủy sinh Mộc, làm giảm năng lượng của hành Thủy như: thạch anh xanh, diopside, ngọc jade, alexandrite, emerald, cẩm thạch, garnet xanh, tourmaline xanh, peridot, turquoise, sapphire xanh…

– Không nên dùng đá màu vàng, nâu đất (hành Thổ) vì Thổ khắc Thủy như: thạch anh vàng, đá mắt hổ, thạch anh tóc vàng, ngọc hoàng long, sapphire vàng…

Đá phong thủy cho người mệnh Hỏa

Vòng tay thạch anh xanh

– Người mệnh Hỏa nên dùng các loại đá quý màu xanh lục (hành Mộc) để có sự tương sinh (Mộc sinh Hỏa) như: thạch anh xanh, diopside, ngọc jade, alexandrite, emerald, cẩm thạch, garnet xanh, tourmaline xanh, peridot, turquoise, sapphire xanh…

– Dùng các loại đá màu đỏ, hồng, tím (hành Hỏa) để có sự tương hợp như: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, garnet ngọc hồng lựu, đá mặt trời, mã não đỏ, tourmaline hồng, kunzite, morganite, ruby, sapphire hồng…

– Tránh dùng đá màu trắng, xám, ghi (hành Kim) vì Hỏa khắc Kim như: thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng, mã não trắng, tourmaline trắng, sapphire ghi, topaz trắng, garnet trắng…

– Tránh dùng đá màu vàng, nâu đất (hành Thổ) vì Hỏa sinh Thổ, làm giảm năng lượng của hành Hỏa như: thạch anh vàng, đá mắt hổ, thạch anh tóc vàng, ngọc hoàng long, sapphire vàng…

– Không nên dùng đá màu đen, xanh, nước (hành Thủy) vì Thủy khắc Hỏa như: thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa, kyanite, aquamarine, granat, aquamarine, lapis lazuli, iolite, topaz xanh biển…

Đá phong thủy cho người mệnh Thổ

Vòng tay thạch anh tóc đỏ

– Người mệnh Thổ nên dùng các loại đá quý màu đỏ, hồng, tím (hành Hỏa) để có sự tương sinh (Hỏa sinh Thổ) như: thạch anh hồng, thạch anh tím, thạch anh tóc đỏ, garnet ngọc hồng lựu, đá mặt trời, mã não đỏ, tourmaline hồng, kunzite, morganite, ruby, sapphire hồng…

– Dùng các loại đá màu vàng, nâu đất (hành Thổ) để có sự tương hợp như: thạch anh vàng, đá mắt hổ, thạch anh tóc vàng, ngọc hoàng long, sapphire vàng…

– Tránh dùng đá màu đen, xanh nước (hành Thủy) vì Thổ khắc Thủy như: thạch anh khói, thạch anh tóc đen, đá núi lửa, kyanite, aquamarine, granat, aquamarine, lapis lazuli, iolite, topaz xanh biển…

– Tránh dùng đá màu trắng, xám, ghi (hành Kim) vì Thổ sinh Kim, làm giảm năng lượng của hành Thổ như: thạch anh trắng, thạch anh tóc trắng, đá mặt trăng, mã não trắng, tourmaline trắng, sapphire ghi, topaz trắng, garnet trắng…

– Không nên dùng đá màu xanh lục (hành Mộc) vì Mộc khắc Thổ như: thạch anh xanh, diopside, ngọc jade, alexandrite, emerald, cẩm thạch, garnet xanh, tourmaline xanh, peridot, turquoise, sapphire xanh…

Bạn hãy chọn loại đá quý hợp với mình để mang lại may mắn, tài lộc và tăng cường sức khỏe nhé.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *